Историјат

Датум објаве: 16.05.2023.

Прву школу у Теслићу су основали Аустроугари 1899. године с намјером да се ту школују дјеца радника ,,Дестилације“ и других предузећа. Управо под аустроугарском влашћу Теслић и почиње да се развија као урбано насеље. Што се школства тиче, још за вријеме турске власти су основане основне школе у Прибинићу и Чечави, а нешто касније у Блатници и Комушини. Дио ученика похађао је тада школу и у Тешњу који је у турско вријеме био центар тадашњег среза. Након ослобођења од Аустроугара, основане су основне школе у Укрници, Шњеготини, Врућици, Булетићу и Горњем Теслићу. Међутим, велика економска криза осујетила је планове бана Тисе Милосављевића да се отварају школе и што већи дио становништва описмени. У то вријеме само око 40% дјеце је похађало школу и то врло нередовно. Није било довољно књига и учила, а и недовољан школски простор и оскудност намјештаја условили су лимитираност уписа ђака.

Становништво Теслића је имало велики отпор према школству што је условило и једну врсту запостављања овог подручја од стране надлежних служби Врбаске бановине. Тако је Теслић био један од ријетких градова у Босни и Херцеговини који до стварања СФРЈ није имао ни једну средњу, односно грађанску школу, како се она тада називала. За своје потребе ,,Дестилација“ је основала  и издржавала Шегртску школу која би се, условно узевши, могла сматрати претечом средње школе. Њу су уписивали најсиромашнији ђаци који су највећи дио времена проводили на пракси у ,,Дестилацији“, а и упис је био условљен тиме да се морало бити или радник ове фабрике или имати завршен течај који је организовала сама фабрика.

Тек након Другог свјетског рата се стање мијења и 1948. године се оснива Нижа реална гимназија. Она се 1956. године спаја са четворогодишњом основном школом у нову Осмогодишњу школу те је  педестих година започета изградња нове школске зграде, али је градња трајала деценијама.  Средњошколци су тада добили двије монтажне зграде како би се настава одвијала неометано и одвојено од основаца. Једна од тих зграда је припала Школи ученика у привреди (аутомеханичари, токари, металостругари, електричари, столари, зидари, тесари). Од 1972. године Школа ученика у привреди и Гимназија уједињене су у Средњошколски центар ,,Ђуро Пуцар Стари“ и тако остаје све до распада СФРЈ.

Средњошколски центар ,,Ђуро Пуцар Стари“ задржао је овај назив све до почетка Отаџбинског рата 1992–95.  када је на основу одлуке Скупштине општине Теслић извршена реорганизација Центра. Тада су регистроване двије средње школе које до данас наставу организују под једним кровом – СШ ,,Никола Тесла“ и СМШ,,Јован Дучић“.

Одлука о оснивању Средње мјешовите школе ,,Никола Тесла“ донијета је на Сједници Скупштине општине Теслић одржаној 20. 3. 1992. године када је одлучено да ће ученици бити уписивани у сљедеће струке и занимања:

1. електро струка:

- електроенергетичар;

2. машинска струка:

-  машински техничар,

- бравар,

- аутомеханичар,

- металостругар,

- заваривач,

- металоглодач,

- помоћни бравар;

3. дрвнопрерађивачка струка:

- столар.

Школа је почела са радом 1. 9. 1992. године, а први вршилац дужности директора био је проф. Војко Поздеровић.

Школа под овим називом, на истој адреси и без прекида функционише до данас. Настава се од 2015. године изводи у једној смјени.

Ученици се уписују у сљедеће струке и занимања:

1. Машинство и обрада метала:

- техничар CNC технологија,

- техничар мехатронике,

- аутомеханичар,

- бравар – заваривач;

2. Шумарство и обрада дрвета:

- техничар за обраду дрвета CNC;

3. Електротехника:

- техничар електронике,

- електричар – електроинсталатер;

4. Саобраћај:

- техничар логистике и шпедиције,

- руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова.

Тренутно наставу похађају 632 ученика распоређена у 29 одјељења. У школи је запослен 81 радник од чега су 62 радника наставници. Директор школе је Вељко Јотановић.