ЕДУКОВАН ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Објављено: 21.08.2023.

Вредновање квалитета рада школе спроводи се кроз два нивоа:

  1. Самовредновање и
  2. Екстерно / спољашње вредновање квалитета.

Самовредновање се спроводи сваке школске године и представља процјену квалитета рада школе на свим нивоима коју врши установа самостално.

Тим за вредновање сачињавају представници актива у саставу: Јелена Рељић, Александра Марковић, Бошко Бијелац, Драган Деспић и Владимир Симић.

Наведени тим едукован је 1. марта 2023. у РПЗ-У Републике Српске у Бањој Луци.

 

Екстерно вредновање спроводи се сваке четврте године а у нашој школи кроз пилот-пројекат спроведено је прије четири године када смо приказали висок ниво квалитета рада и оцијењени оцјеним ОДЛИЧАН.

Овај ниво вредновања врши Министарство посредством стручних тимова.

Циљеви су слични као и код самовредновања с тим да екстерно настоји умањити субјективност, да подстакне на још бољи и квалитетнији рад, да укажу на слабе и на јаче стране прикупљених доказа...

 

Основни индикатори стандарда су:

  • управљање и руковођење установом
  • поучавање и учење
  • ученичка постигнућа
  • подршка ученицима
  • организација и садржај Наставног плана и програма
  • људски, материјални и ресурси унутар школе и
  • системи и процеси осигурања квалитета.

Ове школске 2023/2024. школске године у нашој школи провест ће се екстерно вредновање које спремно дочекујемо и искрено се надамо да ћемо показати висок квалитет и одличне резултате.

 

Новинарска секција