ПОЧЕЛА ШКОЛСКА 2023/24. ГОДИНА

Објављено: 01.10.2023.

У петак, 1. септембра 2023 . године, је за 599 ученика, распоређених у 28 одјељења, почела школска година. Сви ученици дошли су на вријеме и по предвиђеном распореду за први дан. Пријем првих и других разреда био је у 8 часова а трећих и четвртих у десет часова.

Ученици су са својим одјељењским старјешинама отишли у предвиђене учионице гдје су им разредне старјешине прочитали распоред часова, указали на права и обавезе, правилник о оцјењивању и дисциплинсо-васпитним мјерама, и извођењу практичне наставе.

Током првог часа све разреде посјетили су директор, педагог и помоћник директора, који су ученике поздравили , пожељели им сретну и успјешну нову школску годину, добро здравље, а ученицима првих разреда захвалили су се што су одабрали занимања у нашој школи.

За почетак школске године све је било добро и на вријеме организовано и у техничком и садржајном смислу.

У нашој школи ове године образује се четрнаест занимања у четири струке:

- машинство и обрада метала (техничар ЦНЦ технологија, техничар мехатронике, бравар / заваривач, обрађивач метала резањем / ауто-механичар),

- електротехника (техничар електронике, електричар - електроинсталатер),

- шумарство и обрада дрвета (техничар за обраду дрвета ЦНЦ и столар) и

- саобраћај (техничар друмског саобраћаја, техничар логистике и шпедиције, возач моторних возила, руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова).

У ову школску годину уписано је у три уписна рока осам одјељења, 168 ученика, како је и планирано Планом уписа за 2023/24. шк. годину . Вриједно је напоменути да смо једна од најуспјешнијих школа на добојској регији која је у потпуности уписала број одјељења колико је и планирала.

Директор Школе Вељко Јотановић похвалио је све ученике и професоре који су својим изузетним радом и истакнутим резултатима промовисали нашу школу на најбољи могући начин на нивоу свих основних школа локалне заједнице, што је сигурно резултирало оваквим успјехом.

Прошлу школску годину завршила су 622 ученика, женских 121 и мушких 501 распоређених у 29 одјељења.

Одличних ученика било је 83, врлодобрих 237, добрих 289 и довољних 9 (99,36 %). Четири ученика нису завршили разред, два ученика су имала три и више слабих оцјена а два нису положила поправни испит (0,64 %).

Просјечна оцјена је 3,62 што нас по успјеху сврстава у прву половину школа у Републици Српској.Владање примјерно имала су 490 ученика, врло добро 70, добро 31, задовољава 17 и лоше 14. За три ученика изречена је васпитно-дисциплинска мјера – искључење из школе.

Оправданих изостанака било је 31 924, неоправданих 2 446, укупно 34 377 или 55,27 по ученику.

Новинарска секција свим ученицима жели што бољи успјех у школској 2023/24. години, да буду срећни, здрави и весели!

 

Новинарска секција